Punere in Functiune si Autorizare

Print

Punere in functiune - activitate care are loc in momentul primei utilizari a unui aparat nou conform prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR, pentru a se asigura ca aparatul satisface cerintele de functionare in conditii de siguranta

Autorizarea Functionarii reprezinta ansamblul de activitati de verificare si validare a rezultatelor masuratorilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune initiala a aparatelor sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de functionare in siguranta a aparatelor .

!!! Se executa numai de personalul de specialitate autorizat si  imputernicit de I.S.C.I.R.